Bestyrelsen

Formand Carsten Mikkelsen                  Bjarne Damgård Petersen
Hansborggade 24, 1.th                         Hjort Lorenzensvej 34
6100 Haderslev                                    6100 Haderslev
Telf. 29922854                                     Telf. 51920270
e-mail: carsten@mikk.dk                      e-mail: bjarnefar@hotmail.com Haderslev Sejl-Club                              Haderslev Roklub

Kasserer Hans Jørgen Kejser                 Kenneth Drexel
Dannevirkestræde 9-4                          Præstegade 12 a 1. 4
6100 Haderslev                                    6100 Haderslev
Telf. 24795501                                     Telf. 74653651
e-mail: hjkejser@gmail.com                  e-mail: kenneth@drexel.dk
Haderslev Roklub                                  Deutscher Ruderverein Hadersleben

Sekretær Jesper Meyer                         Obsevatør Svend Mikkelsen
Gehejmerådens sti 35                           Gransangervej 7
6100 Haderslev                                     6500 Vojens
Telf. 74522124                                      Telf. 73541161
e-mail: meyer jesper@hotmail.com        e-mail: sjm@dlgpost.dk
Deutscher Ruderverein Hadersleben       Haderslev Agraer

Andreas Rudebeck                                 Jeppe H. Friis
Godthåbsvej 23                                      Naffet 43
6100 Haderslev                                      6100 Haderslev
Telf. 20442920                                       23202449/51283053
e-mail: a-rudbeck@c.dk                         e-mail: jeppefriis@gmail.com
Haderslev Dykkeklub                              Haderslev Sejlclub

Hans Rudbeck Dahl                                 John Clausen
G. Brandvej 2A                                       Hjerndrupvej 10
6100 Haderslev                                       6070 Christiansfeld
Telf. 31783010                                        Telf. 74561511/40171511
e-mail: hansdahl@gmail.com                   e-mail: john@clausen.mail.dk
Haderslev TRI2000                                  Haderslev Billardklub

Obsevartør Anton Hirschauer                   Administrator Helmuth Krause
Aarøsund Landevej 144                           Ejsbølvej 44
6100 Haderslev                                       6100 Haderslev
Telf. 23403824                                        Telf. 74521918/2571191
Sønderjysk Regattaforening
                                                       
Haderslev Søsportscenter er en selvejende institution, etableret i 1969 af Haderslev Roklub, Haderslev Sejlclub og Deutscher Ruderverein Hadersleben.
Primære formål er at skabe mulighed for afholdelse af større regattaer på Haderslev Dam, for såvel kaproere som jollesejlere.
Haderslev Dam er en opdæmmet sø, 5 km. lang og 1 km bred.

Foruden Haderslev Sejlclub, Haderslev Roklub og Deutscher Ruderverein Hadersleben er Krolf Agraerne, Haderslev Dykkerklub, Haderslev Billardklub og Haderslev Tri 2000 og Sønderjysk Regattaforening blandt de klubber som tegner Søsportscentret.
Som faste brugere er desuden  HTF, Seniorrådet, Politiets idrætsforening, Haderslev Fodslav, Dansk Røde Kors,Taxa Sport og Militærets Idrætforening

Bygningskomplekset er på 615 m2 og indeholder fire mødelokaler, og et lokale til billard.
Desuden er der omklædningsrum, badefaciliteter, herrer og dame toiletter samt et mindre køkken.
Mødelokalerne er udsmykket med materialer som tilkendegiver hvilke aktiviteter der udøves.
Den ene fløj er indrettet til Dykkerdepot samt opbevaringssted for optimistsejlernes udstyr.
Der er endvidere installeret mindre pulterrum hvor de enkelte grupper kan opbevare klub materiel.

Kaproningsbanen er på 2000 m. På land er der tilskuerpladser vest for bygningerne ned mod Dammen,medens arealerne mod øst er beregnet til bådoplægning samt joller. Der er et materialeskur til banemateriel, joller og øvrigt grej 

Græsarealerne vest for bygningskomplekset er desuden indrette til krolfspil.

Ved slæbestedet ud til Dammen nord for bygningerne er der på begge sider faste broer supplereet med flydebroer.