Haderslev Søsportscenter.

              Arrangemente  01-04. 2017

Ugeplan

Mandage:


 
Grønne områder + lokale 1 eftermiddage uge 18 til 39    Krolf S

 

Tirsdage:

  Grønne områder + lokale 1 aften uge 17 til 39                 Krolf A

 

Torsdage:

Grønne områder + lokale 1 formiddage uge 18 til 39        Krolf S

 

Fredage:

Grønne områder + lokale 1 formiddage uge 17 til 39       KrolfA

               

Generelt:

 

HBK spiller Billard i mødelokale 3

 

HDK benytter klublokalet til undervisning og medlemsaktiviteter i vinterhalvåret

 

HSC benytter klublokalet til undervisning og medlemsaktiviteter i sommerhalvåret

 

TRI 2000 benytter egen klublokale, omklædning og bad til træning i Dammen og på cykel


Arrangementer:

Lørdag den 21. jan Førstehjælp               Røde Kors

Onsdag den 8. marts Repræsentanskabsmøde HSC

Lørdag den 1. april Førstehjælp               Røde Kors

Lørdag den 11-12 juni Roregatta              SRF

Søndag den 2.juli-7.juli Rostævne            SRF/HR

Torsdag den 10. aug. Dammen Rundt        HTF

Lørdag den 26 aug. Damcup                     Sejlklub

Lørdag den 30. sep. Afslutning                 Krolf A

Lørdag den 7. okt. Klubmesterskab           HSC

Søndag den ?  dec. Julehygge                   HSC