Haderslev Søsportscenter.

              Arrangemente  01-05. 2018 

Ugeplan

Mandage:


 
Grønne områder + lokale 1 eftermiddage uge 18 til 39    Krolf S

 

Tirsdage:

  Grønne områder + lokale 1 aften uge 17 til 39                 Krolf A

 

Torsdage:

Grønne områder + lokale 1 formiddage uge 18 til 39        Krolf S

 

Fredage:

Grønne områder + lokale 1 formiddage uge 17 til 39       KrolfA

               

Generelt:

 

HBK spiller Billard i mødelokale 3

 

HDK benytter klublokalet til undervisning og medlemsaktiviteter i vinterhalvåret

 

HSC benytter klublokalet til undervisning og medlemsaktiviteter i sommerhalvåret

 

TRI 2000 benytter egen klublokale, omklædning og bad til træning i Dammen og på cykel


Arrangementer 

Lørdag den 23 jan.   Generalforsamling                       TRI2000

Lørdag den 25.-26 maj Stævne                                    TRI2000

Lørdag den  2, juni    Sejlstævne på Dammen               HSC

Lørdag den  9-10 juni Roregatta                                   SRF

Lørdag den  8 sept.    Sejler stævne på Dammen           HSC

Lørdag den 22 sept.    Sejler stævne på Dammen          HSC