arrangementer

                                           

                                           

Haderslev Søsportscenter.             

Arrangementer 01-09-2022

Ugeplan.

 

Seniorkrolf mandage eftermiddag uge 18 til 39           grønne områder + lokale 1

 

Seniorkrolf torsdage formiddag     uge 18 til 39           grønne områder + lokale 1

 

Krolf A tirsdage aften uge 16 til 39                               grønne områder + lokale 1

 

Krolf A fredage formiddag uge 16 til 39                       grønne områder + lokale 1

 

               

Generelt.

 

HBK spiller Billard i mødelokale 3

 

HDK benytter klublokalet til undervisning og medlemsaktiviteter i vinterhalvåret

 

HSC benytter klublokalet til undervisning og medlemsaktiviteter i sommerhalvåret.

Desuden benyttes omklædning og bad i forbindelse med sejlads på Haderslev Dam.

 

TRI 2000 benytter mødelokale samt omklædning og bad til træning i dammen og på cykel.

 

Haderslev- Starup cykelklub benytter mødelokale 2 når det ikke er reserveret .

 

Arrangementer

 

Mandag den 26.september kl. 19 lokale 2 bestyrelsesmøde Haderslev Søsportscenter.

 

Fredag aften den 30.09. 2022 lokale 2 Seniorjollesejlerne

 

Lørdag den 1. oktober 2022 klubmesterskaber HSC ungdom, hele centret

 

Fremtidige fem roregattaer afholdes den 2. weekend i juni måned. hele centret

 

Lørdag den 17. september2022 afholdes der verdensmesterskab i mountainbike hvorfor adgang til søsportscentret er lukket det meste af dagen.

 

Forespørgsler vedrørende arrangementer i søsportscentret og på Haderslev Dam rettes til Hans Refshauge Damstien 26    mail.   refshaugehans@gmail.com    tlf.21703730