Overskrift 1

Bestyrelsen

Formand Carsten Mikkelsen                  Bjarne Damgaard Petersen

Hansborggade 24, 1.th                         Hjort Lorenzensvej 34

6100 Haderslev                                   6100 Haderslev

29922854                                           51920270

Haderslev Sejl-Club                              Haderslev Roklub

Kasserer Hans Jørgen Kejser                 Kenneth Drexel

Dannevirkestræde 9-4                          Præstegade 12 a 1. 4

6100 Haderslev                                    6100 Haderslev

24795501                                           74653651

hjkejser@gmail.com                             kenneth.drexel@gmail.com

Haderslev Roklub                                 Deutscher Ruderverein Hadersleben

Sekretær Jesper Meyer                         Erling Haugaard

Gehejmerådens sti 35                           

6100 Haderslev                                    

74522124                                            

jespermeyer@outlook.com                     erlinghaugaard@gmail.com

Deutscher Ruderverein Hadersleben       Landbo Senior Krolf

Andreas Rudebeck                                Dan Lundquist-Pedersen

Godthåbsvej 23                                    

6100 Haderslev                                     

20 44 29 20                                           51 29 86 07 

          dap@x-yachts.com

Haderslev Dykkerklub                            Haderslev Sejl Club

Ulla Müller                                            John Clausen

                                                           Hjerndrupvej 10

                                                           6070 Christiansfeld

21 68 37 26                                           74561511/40171511

Haderslev TRI2000                                 Haderslev Billardklub

Anton Hirsc hauer                                   Hans Refshauge

Aarøsund Landevej 144                           Damstien 26

6100 Haderslev                                      6100 Haderslev

hirschauer@gmail.com                            21 70 37 30

23 40 38 24                                          refshaugehans@gmail.com

Sønderjysk Regattaforening                    Administrator

Haderslev Søsportscenter er en selvejende institution, etableret i 1969 af Haderslev Roklub, Haderslev Sejlclub og Deutscher Ruderverein Hadersleben.
Primære formål er at skabe mulighed for afholdelse af større regattaer på Haderslev Dam, for såvel kaproere som jollesejlere.
Haderslev Dam er en opdæmmet sø, 5 km. lang og 1 km bred.

Foruden Haderslev Sejlclub, Haderslev Roklub og Deutscher Ruderverein Hadersleben er Krolf Agraerne, Haderslev Dykkerklub, Haderslev Billardklub og Haderslev Tri 2000 og Sønderjysk Regattaforening blandt de klubber som tegner Søsportscentret.
Som faste brugere er desuden  HTF, Seniorrådet, Politiets idrætsforening, Haderslev Fodslav, Dansk Røde Kors,Taxa Sport og Militærets Idrætforening

Bygningskomplekset er på 615 m2 og indeholder fire mødelokaler, og et lokale til billard.
Desuden er der omklædningsrum, badefaciliteter, herrer og dame toiletter samt et mindre køkken.
Mødelokalerne er udsmykket med materialer som tilkendegiver hvilke aktiviteter der udøves.
Den ene fløj er indrettet til Dykkerdepot samt opbevaringssted for optimistsejlernes udstyr.
Der er endvidere installeret mindre pulterrum hvor de enkelte grupper kan opbevare klub materiel.

Kaproningsbanen er på 2000 m. På land er der tilskuerpladser vest for bygningerne ned mod Dammen,medens arealerne mod øst er beregnet til bådoplægning samt joller. Der er et materialeskur til banemateriel, joller og øvrigt grej 

Græsarealerne vest for bygningskomplekset er desuden indrette til krolfspil.

Ved slæbestedet ud til Dammen nord for bygningerne er der på begge sider faste broer supplereet med flydebroer.