Ansøgning om stævnetilladelse

Ansøgninger til kommunen vedrørende stævnetilladelser i søsportscentret foregår via kommunens hjemmeside.

Det er den (stævne-) udførende forenings ansvar at tilladelse indhentes og godkendelse foreligger.

Nedenstående Link fører til kommunens ansøgningsside

http://www.haderslev.dk/borger/kultur,-fritid-og-idræt/tilladelse-til-offentligt-arrangement